ČSN/ISO 27001:2013 a/and LOGmanager

ČSN/ISO 27001:2013 a/and LOGmanager

Ahoj,

v dnešním příspěvku na blog jsme se podívali, jak lze využít LOGmanager k naplnění požadavků ČSN ISO/IEC 27001:2017 (které bez změn přepisuje známější ISO/IEC 27001:2013 + pozdější doplnění Cor 1:2014 a Cor 2:2015) s názvem Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky. 

Proč je to důležité? Jak sami vidíte už z prvního odstavce, jen vyznat se správně v normách a zákonech je na samostatnou knihu, nikoliv jen na příspěvek na blog. Ale o ČSN ISO 27001:2013 jste určitě slyšeli. Takže v rámci radikální jednoduchosti jsme se na to v LOGmanageru podívali a přinášíme Vám k dané normě integrační návod. Zní to trošku nadneseně. Nehledejte za tím nic složitého. Norma, pokud se pro její plnění rozhodnete, což vřele doporučujeme, popisuje přes 100 opatření, které byste měli plnit. V LOGmanager integračním návodu naleznete, které opatření lze za využití LOGmanageru plnit. Je to sice jen cca 1/4 všech opatření, ale někde se musí začít, že?

ISO27001.2013_a_LOGmanager_CZ_v1.1.pdf

Když jsme u těch knížek, pokud Vás daná problematika zajímá, určitě si nenechte ujít tuto: „CyberSecurity“ od Jana Koloucha, v projektu https://knihy.nic.cz/ , kde si ji můžete v elektronické formě zdarma stáhnout. Vřele doporučujeme.

Maciej

Hi Folks,

In today’s blog post, we looked at how LOGmanager can be used to meet the requirements of ISO / IEC 27001: 2017 (which overwrites the well-known ISO / IEC 27001: 2013 + later additions Cor 1: 2014 and Cor 2: 2015) entitled Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements.

Why is it important? As you can see from the first paragraph, simply getting to know the cybersecurity norms and laws could be a separate book, not just a blog post. But you probably heard about ISO 27001: 2013, right? So, with radical simplicity in mind, we looked at this standard and created an integration guide with LOGmanager. The standard, if you decide to comply with it (which we highly recommend), describes over 100 objectives that you should meet in order to run and maintain secure environment. In the integration manual attached below you will find which measures can be fulfilled using LOGmanager. Don’t look for anything complicated 😉 It’s only about 1/4 of all measures, but journey to ISO certification to start somewhere.

ISO27001.2013_and_LOGmanager_EN_v1.1.pdf

Maciej

logo
© 2022 Sirwisa a. s. Všechna práva vyhrazena.