LOGmanager YouTube kanál / LOGmanager YouTube channel

LOGmanager YouTube kanál / LOGmanager YouTube channel

Ahoj,

před časem jsme se také rozhodli, že by asi dávalo smysl mít kromě uživatelského fóra i něco více více dynamického. Proto se na Youtube nedávno objevil nový kanál, kde nyní naleznete produktové presentace, pravidelné aktualizace k nové verzi LOGmanager software a nově i technická školení.

Tyto technická školení jsou rozdělená dle jednotlivých oblastí činnosti při práci s konfigurací LOGmanageru. Zatím zde naleznete ve čtyřech snadno pochopitelných kapitolách následující videa:

  1. Technické představení LOGmanageru (jako celku)
  2. LOGmanager – prohledávání, vizualizace a analýza dat
  3. LOGmanager – klasifikace a normalizace dat
  4. LOGmanager – alerty, korelace a akce

Další videa budou na náš Youtube kanál postupně přidána. Zajímá Vás nějaká specifická oblast, kterou ještě nepokrýváme? Dejte nám vědět na email na konci videí, co by Vás zajímalo a chteli byste ve formě videí ještě vidět. Zkusíme na tom zapracovat.

Takže mrkněte na https://youtube.com/logmanager a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu ;-).

Mirek

PS: Kredit za školící videa má náš technik z Polska – Maciej Solnicki, díky Macieji.

Hi Folks,

some time ago we also decided that it would probably make sense to have something more dynamic in addition to our user forum. That’s why a new channel recently appeared on YouTube, where you can now find product presentations, regular updates to the new version of LOGmanager software and now also technical trainings.

These technical trainings are divided according to individual areas of activity when working with LOGmanager configuration. So far, you will find the following videos in four easy-to-understand chapters:

  1. Technical presentation of LOGmanager (as a whole)
  2. LOGmanager – search, visualization and data analysis
  3. LOGmanager – data classification and parsing
  4. LOGmanager – alerts, correlations and actions

More videos will be gradually added to our YouTube channel in the near future. Are you interested in a specific area that we do not yet cover? Let us know by email at the end of the videos what you would be interested in and would like to see in the form of videos. We will try to work on it.

So have a look at https://youtube.com/logmanager and don’t forget to subscribe ;-).

Mirek

PS: Credit for the technical training videos goes to our Polish technician Maciej Solnicki, many thanks Maciej.

Nejlépe navigovat přes Playlist / Best to navigate through the Playlist

logo
© 2022 Sirwisa a. s. Všechna práva vyhrazena.