Nový blog / New Blog

Nový blog / New Blog

Zdravím Vás,

tak je to tady :-). Máme spoustu zajímavého materiálu a informací, o které bychom se s Vámi chtěli v pravidelně podělit. Proč? Nejen proto, že nás naše práce a hledání nových cest baví, ale hlavně, rosteme. Ano, team LOGmanageru se rozrůstá a s tím rostou i naše možnosti a schopnosti pravidelně přinášet zajímavosti, tipy a nápady z oblasti bezpečnosti a log managementu. Již delší dobu provozujeme pro naše zákazníky uživatelské fórum a Youtube kanál, nyní však nadešla doba se projevit i v jiných oblastech sdílení informací. Takže to zkusíme třeba s blogem a profilem na sociální síti LinkedIn. Co pro Vás chystáme v nejbližší době? Po sérii Ransomware útoků jsme připravili takový malý návod v bodech, co je potřeba v podnikové bezpečnosti zkontrolovat, abyste se nestali snadnou obětí vyděračského útoku. Nebo, co třeba vylepšení integrace s Flowmon? Lepší parsování Exchange message tracking logu. Nová spolupráce s výrobcem firewallů Hillstone. No, každopádně obsahu budeme mít dost. Blog se budeme snažit udržovat dvoujazyčně, i když jazykem ajťáků je angličtina, až na vyjímky bychom chtěli mít vše přeložené i do češtiny.

Tak snad se Vám nový blog bude líbit.

Míra Knapovský (ředitel LOGmanageru)

Greetings,

so here it is :-). We have a lot of interesting material and information that we would like to share with you on a regular basis. Why? Not only because we enjoy our work and finding new ways, but most importantly, we are growing. Yes, the LOGmanager team is growing and with it our possibilities and abilities to regularly bring interesting things, tips and ideas from the field of security and log management. We have been running a user forum and Youtube channel for our customers for a long time, but now is the time to show in other areas of information sharing. So let’s try it with a blog and a profile on the LinkedIn social network, for example. What are we planning for you in the near future? After a series of Ransomware attacks, we have prepared such a small guide in points that need to be checked in corporate security so that you do not become an easy victim of an extortion attack. Or, what about improving integration with Flowmon? Better parsing of Exchange message tracking log. New collaboration with firewall manufacturer Hillstone. Well, we’ll have enough content anyway. We will try to keep the blog bilingual. Sure, the language of the IT crowds is English, but most of our customers is still in Cz/Sk, so sorry for pretty encrypted language on the left side of this page, we have to.

So hopefully you will like the new blog.

Miro Knapovsky (director of LOGmanager)

logo
© 2022 Sirwisa a. s. Všechna práva vyhrazena.