Vánoční dárek / Christmas gift

Vánoční dárek / Christmas gift

Ahoj,

tak pro Vás máme Vánoční dárek :-). Vývoji se podařilo dokončit novou verzi Software pro LOGmanager – 3.6.1.  Naši partneři již novou verzi mají k dispozici týden a beta testovací zákazníci a ani partneři žádné problémy nehlásí. To je zelená k brzkému vydání na provozní boxy. Proto tento týden, ve čtvrtek ráno, již na Vašich boxech bude 3.6.jednička přednahraná.  Upgrade je práce na 30 sekund. Radikální jednoduchost. Mačkejte jen tlačítka tak, jak jdou za sebou – Zkontrolovat připojení k aktualizačnímu serveru – Zkontrolovat novou verzi – Zálohovat konfiguraci – Instalovat  novou verzi – Restart. Do 5 minut je LOGmanager zpátky nahoře. Pokud nepoužíváte LOGmanager Forwarder, tak přijdete o cca 3 minuty dat. S Forwarderem pak bez ztráty kytičky.

Na co nového se můžete těšit? Všem našim zákazníkům přijdou do emailu podrobné release notes, tak to zde vezmu jen stručně. Verze 3.6.1 přináší:

 • Rozšíření možností testování konfiguračních změn.
 • Více automaticky vytvářených dat u pole typu IP adresa pro účinnější bezpečnostní analytiku.
 • Vylepšení „Role Based Access Control“ funkcí systému.
 • Nové odlehčené parsery a jejich snadnější zapnutí.
 • Optimalizaci pro vyšší výkon samostatné jednotky i práci ve vysoké dostupnosti.
 • Vylepšení zálohovacího subsytému denních dat pořízených LOGmanagerem.
 • 6 nových parserů, 9 upravených parserů, 6 nových dashboardů.

Ale to není všechno. Zásadních změn doznal LOGmanager uvnitř. Ty sice nepoznáte v uživatelském rozhraní, ale náš vyvojový team si tím otevřel dveře k rychlejšímu vývoji a implementaci nových funkcí v dalších verzích software. Takže rychlejší vydávání nových verzí a s tím více funkcí.

Tak Vám za LOGmanager přeju krásné Vánoce a štastný Nový rok (a konec peklu s tou čínskou komunistickou chřipkou).

Mirek

PS: zde na webu se ve čtvrtek také objeví nový LOGmanager datasheet, pokud Vás zajímají technické parametry.

Hi Folks,

so we have a Christmas present for you. The development managed to complete a new version of Software for LOGmanager – 3.6.1. Our partners have a new version available for a week, and beta test customers and partners are not reporting any issues. It is a green light for quick release on operating boxes. Therefore, this week, on Thursday morning, it will be 3.6.1 preloaded on your gears. The upgrade work will take ~30 seconds. Radical simplicity. Just press the buttons in a row – Check the connection to the update server – Check the new version – Back up the configuration – Install the new version – Restart. Within 5 minutes, LOGmanager is back online. If you do not use LOGmanager Forwarder, you will lose about 3 minutes of data. With Forwarder without losing a single bit.

What new features can you look forward to? Detailed release notes will be sent to all our customers by e-mail, so I will take it briefly here. Version 3.6.1 brings:

 • Enhanced configuration change testing capabilities.
 • More auto-generated data for an IP address field for more efficient security analytics.
 • Improved „Role Based Access Control“ system functions.
 • New lightweight (lite) parsers and their easier switching on.
 • Optimized for higher performance as a stand-alone unit and while working in HA cluster.
 • Improvements to the backup subsystem of daily data acquired by LOGmanager.
 • 6 new parsers, 9 updated parsers, 6 new dashboards.

But that’s not all. LOGmanager had undergone major changes inside. You may not recognize them in the user interface, but our development team has opened the door to faster development and implementation of new features in future versions of the software. So faster release of new versions and those – with more features.

On behalf of LOGmanager, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year (and the end of hell with the Chinese Communist flu).

Mirek

PS: we are also releasing a new version of LOGmanager datasheet, check on this web – if interested.

logo
© 2022 Sirwisa a. s. Všechna práva vyhrazena.