• log_logobig

  Český systém pre SEM (Security Event Management). Nástroj na podporu riešení kritických IT udalostí a centrálnu správu strojových dát, bezpečnostných informácií a udalostí, ktorý umožnuje ľahšie splniť požiadavky Zákona o kybernetickej bezpečnosti, PCI-DSS i GDPR.

 • log_logobig

  Logmanagement – systém pre centralizovanú správu eventov a logov z bezpečnostných zariadení, operačných systémov, aplikačného softvéru aj aktívnych sieťových prvkov. Vykonáva zber a analýzu strojových dát – tj. logov, konfiguračných súborov, konfiguračných zmien, alertov generovaných routrami, servermi, koncovými stanicami, virtualizáciou, webovými aplikáciami i mobilnými zariadeniami.

 • log_logobig

  Je založený na úplne novom type databázy s výkonným systémom prehľadávania a prezentácii nájdených dát.

 • log_logobig

  Súčasťou systému je Windows Event Sender pre zber a filtrovanie logov z OS Windows.

 • log_logobig

  Systém pre podporu rýchleho riešenia Kritického IT incidentu. Väčšina organizácií zažije podobný incident, pri ktorom je nefunkčná business aplikácia alebo infraštruktúra, na ktorú je kritická aplikácia naviazaná, aspoň raz mesačne. LOGmanager je vhodným základom pre IT operácie vedúce k rýchlemu vyriešeniu podobného incidentu.

Firewall nestačí

To najcennejšie, čo vaša firma má, sú dáta.

Ako ich chránite? Máte firewall, antivírus a spoliehate sa pritom na šťastie? Táto kombinácia už v dnešnej dobe, bohužiaľ, nestačí. Kybernetické hrozby sú stále komplexnejšie a ochrana dát si vyžaduje pokročilé riešenia. Kým nebude neskoro…

Pozrite si nový integračný web bezpečnostných riešení, ktoré vám pomôžu lepšie chrániť vaše dáta.

www.firewallnestaci.cz

otaznik
Čo vyrieši LOGmanager

fajfka Jednotné úložisko logov pre celú organizáciu alebo dátové centrum
fajfka Podporu rýchlemu riešeniu Kritického IT incidentu
fajfka Špeciálnu a optimalizovanú podporu pre zber logov z Windows prostredia
fajfka Security Event Management — zber logov a analýzu bezpečnostných udalostí
fajfka Generovanie výstrah (alerting)
fajfka Reporting analýzu udalostí / incidentov
fajfka Požiadavky Zákonou o kybernetickej bezpečnosti a GDPR

Referencie

 • ct

  „Logovací nástroj spravujú 2 ľudia na 2% svojho pracovného času. Jedná sa prevažne o pridávanie či uberanie systémov, pridávanie alertov a všeobecné využívanie nástroja. V porovnaní s inými nástrojmi sa nám predovšetkým páči jednoduchosť ovládania, jednoduché grafické rozhranie a no-licence politika. LOGmanager nám dáva presne to, čo potrebujeme – prehľad o udalostiach v počítačovom prostredí Českej televízie.“

  Ing.René Pisinger, vedúci systémovej podpory

  > podrobné informácie

 • llm1

  „Nepotrebujeme drahý SIEM systém s množstvom zložitých funkcií. Chceli sme centrálne úložisko logov s analytickými funkciami a dostatočným výkonom. LOGmanager má primeranú cenu a jednoduchý, teda žiadny, systém licencovania. A to nám úplne vyhovuje.“

  Tomáš Hilmar, vedúci odboru informatiky Mestskej časti Praha 3

  > podrobné informácie

 • llm2

  „Naším firewallom beží komunikácia 10.000 užívateľov univerzitnej siete. Takéto množstvo spojení nie je jednoduché logovať. Narážate na problémy s výkonom, licenciami na zariadení, licenciami na množstvo dát. LOGmanager má dostatok výkonu a hlavne, nemá vôbec žiadne obmedzujúce licencie.“

  Jiří Kubina, správca siete Centrum informačných technológií OSU

   

 • „Naša organizácia spravuje pozemky štátu v miliardovej hodnote. Celá komunikácia v našej sieti a všetky transakcie v našich aplikáciách musia byť z bezpečnostných dôvodov logované a logy dlhodobo uchované. Riešenie na klasických syslogoch nemalo výkon a pri iných komerčných produktoch sme narážali na výkonové a licenčné obmedzenia.“

  Ing.Martin Kučera, oddelenie bezpečnosti

   

   

 • llm5

  „Najskôr sme hľadali nástroj na ukladanie auditných informácií o transakciách v našom systéme na rozdeľovanie dotácií pre poľnohospodárov. Všade sme narážali na problémy s licencovaním a nízkym výkonom. LOGmanager sme nakoniec nasadili nielen na ukladanie auditných informácií, ale aj pre správu všetkých logov v organizácii. Máme tak jednoduchý a výkonný nástroj pre riešenie problémov a audit súčasne. „

  Ing. Zdeněk Niepel, vedúci Oddelenia administrácia serverov a aplikácií

   

 • VSE

  „K počítačovej sieti našej vysokej školy sa pripája cez LAN a WLAN viac ako 11 000 zariadení a 17 500 aktívnych študentov a akademických pracovníkov. V takom množstve je ťažké udržať si prehľad o udalostiach a ich súvzťažnosti. LOGmanager nám dáva prehľad nad všetkými udalosťami v našej počítačovej sieti, vrátane ich korelácií medzi sebou. „

  Tomáš Škřivan, vedúci Oddelenia sieťovej infraštruktúry

Kľúčové vlastnosti

> SEM Logmanagement nástroj

> Centrálny prehľad s grafickou prezentáciou

> Intuitívne a rýchle vyhľadávanie

> Alerty a základné korelácie udalostí

> Zjednotenie formátu logov

> Dlhodobé uloženie až 160TB dát

> Spĺňa požiadavky Zákonou o kybernetickej bezpečnosti a ISO 27001:2013 pre ukladanie auditných záznamov

> Uchovanie logov na predloženie organizáciám zaoberajúcich sa IT bezpečnosťou alebo Polícii SR

> Zber logov pre riešenie prevádzkových problémov a bezpečnostných incidentov

> Ukladanie logov zo všetkých sieťových a bezpečnostných zariadení, serverov, staníc

> Predchádzanie strate kritických dát

> Overenie prijatie záznamu do úložiska (pokiaľ je podporované odosielajúcim zariadením)

> Overenie identity zdroja záznamov, aby nemohol byť záznam podvrhnutý (pokiaľ je podporované odosielajúcim zariadením)

> Nie je licencované na počet zariadení ani na počet prijatých eventov za sekundu

> Podpora clustra v základe

Úvod SK
oddel

Windows Event Sender

wwi

Súčasťou systému je Windows Event Sender – klient pre stanice a servery. Klient je centrálne spravovaný a umožňuje zber logov z operačných systémov Windows. Tieto logy je možné filtrovať a kódované údaje v nich obsiahnuté sú preložené do zrozumiteľnej formy. V dokumentácii je aj veľmi podrobný návod, ako správne nastaviť Advanced Audit politiky vo svete Microsoft Windows tak, aby zber udalostí dával správne výsledky.

 

 • Aplikácia

  stop

  Ochrana informácií proti strate, poškodeniu či úmyselnej modifikácii a zmazaniu

  Ochrana proti bežnej praxi kybernetických útočníkov – zahladzovaniu stôp. Pri každom úspešnom preniknutí do systému útočník v prvom rade zmaže alebo modifikuje všetky logy a tým pádom aj dôkazy o kompromitácii systému. Preposielaním logov v reálnom čase na centrálne úložisko získate istotu nemodifikovaných dát, vďaka ktorým môžete zistiť nielen, že bol systém kompromitovaný, ale hlavne akým spôsobom útočník do systému prenikol. Bez zistenia kadiaľ útočník do systému prenikol, totiž nie je možné systém zabezpečiť proti opakovanému útoku.

 • Aplikácia

  icnpr

  Zhoda s predpismi

  Organizácia vzhľadom na svoje pôsobenie potrebuje centrálny systém správy, analýzy a reportovania výstupov z bezpečnostných zariadení, operačných systémov a aplikácií.

 • Aplikácia

  mkd4

  Monitoring bezpečnostných zariadení – sieťová bezpečnosť

  > Sledovanie a korelácia výstupov zo zariadení pre sieťovú bezpečnosť ako sú firewally, IDS / IPS systémy, bezdrôtové siete, systémy na vzdialený prístup, proxy a podobne.
  > Štatistiky VPN, konfigurácia VPN, aktivita pripájania.
  > Štatistiky a reporty Web Content Filtering.

   

 • Aplikácia

  sad

  Zaťaženie firewallu a kontrola efektivity použitých pravidiel

  > Ktoré pravidlá sa najviac uplatňujú.
  > Ktoré pravidlá sú neefektívne.
  > Kde sú slabé miesta zabezpečenia – audit existujúcich FW pravidiel.
  > Identifikácia komunikačných tokov a podklady pre úpravu pravidiel.

   

 • Aplikácia

  mkd2

  Sledovanie konfiguračných zmien

  Kto, kedy a s akým výsledkom vykonal alebo sa pokúšal vykonať konfiguračné zmeny v zariadeniach.

 • Aplikácia

  8022

  Informácie súvisiace s overovaním do siete Network Login podľa 802.1x

  > Operačná analýza podpory nasadzovania a prevádzkovania overovania prístupu do siete.
  > Audit logov úspešných a neúspešných prihlásení.

   

   

 • Aplikácia

  ssl1

  Porušenie bezpečnostných pravidiel

  > Komunikácia s nepovolenými SMTP servermi
  >  Monitoring P2P sietí
  > Prístup užívateľov na nepovolené weby – WebFiltering
  > Podozrivé aktivity s otváraním príliš veľkého počtu spojení (SSH. Web. SMTP)
  > Kontrola prístupu mimo proxy (servery, ľudia)
  > Dodržiavanie komunikačnej politiky medzi segmentmi siete
  > Pokusy o prístup mimo povolenej služby, protokolov

   

 • Aplikácia

  ssl2

  Kontrola využívania šírky pásma – hlavný užívatelia

  > Ktorí používatelia a aké aplikácie sú najväčšími spotrebiteľmi internetového a WAN spojenia.
  > Vývoj / trendy vo využívaní šírky pásma.
  > Neobvyklé operácie spojené s využívaním internetového pripojenia – dohľadanie možného zdroja prieniku či interného užívateľa pokúšajúceho sa vyviesť z firmy dáta po internetovom pripojení ..

   

 • Aplikácia

  ssl3

  Zber systémových a prevádzkových logov, log manažment

  > Zo staníc a serverov
  > Z databáz pri dohľadávaní chýb v databázach, prístupom do databáz, zmeny v konfiguráciách
  > Monitoring anomálií

   

 • Aplikácia

  ssl4

  Funkcia SIEM

  > Korelácia udalostí (v čase, podľa IP adries, atď.)
  > Korelácia prekročenia limitných hodnôt
  > Štatistické korelácie
  > Korelácia udalostí ohrozujúcich bezpečnosť
  > Korelácia zraniteľností
  > Korelácia spojení

   

 • Aplikácia

  Business aplikácie a databázy

  > Logovanie prístupu k citlivým dátam
  > Archivovanie záznamov o zmenách
  > Korelácia udalostí v aplikáciách a bezpečnostných systémoch.

   

Parametre LOGmanager

Všeobecné vlasnosti

> Neobmedzený počet zdrojov. Žiadne licencie.

> Integrácia so SIEM, Syslog-Out, REST-API.

> Vysoká dostupnosť v aktív/aktív režime.

> Dokonalá dokumentácia a rozhranie v českom aj anglickom jazyku.

> Priama technická podpora výrobcom.

> Užívateľské fórum s tipmi na konfigurácie.

Forwarder pre LOGmanager

> Systém pre zber logov zo vzdialených pobočiek a pre podporu multitenancy.

> K dispozícii ako fyzický box vo formáte Intel NUC PC alebo ako virtuálna appliance pre VMware a Hyper-V.

> Automatické zostavenie IPSec, podpora QoS, vysoký výkon.

LOGmanager-L a LOGmanager-XL

> Trvalý príjem až 13.000 udalostí za sekundu.

> Možnosť navýšenia výkonu LOGmanager-L Workload Akcelerátorom.

> V základe až 160TB úložisko dát s integrovanou kompresiou a možnosťou šifrovania AES-256.

> Integrované diskové pole typu RAID 6 s pokročilou ochranou proti výpadku diskov.

 

LOGmanager-M

> Trvalý príjem až 2.000 udalostí za sekundu.

> V základe 12TB úložisko dát s integrovanou kompresiou a možnosťou šifrovania AES-256.

> Integrované diskové pole typu RAID 5 s ochranou proti výpadku disku.

oddel

Podporované zariadenia

Networking > Cisco, HP, Huawei, Aruba, Dell, H3C, Extreme Networks, Brocade SAN, Mikrotik, Juniper

l1_01      l1_03      l1_05      l1_07      l1_09      l1_11

Firewally > Fortinet, Juniper, Checkpoint, Kernum, Cisco ASA, Dell SonicWall, H3C, Hillstone, Sophos, Huawei USG, Palo Alto Networks

l2_01 l2_03   l2_05  l2_07  l6_07   l2_11  l2_13  hillstone-networks

Windows servery, stanice a aplikace > Hyper-V, DHCP, Firewall, IIS, SharePoint, Exchange, …

l3_03              wsrv08         wsrv12        wsrv16          w7           w8   w10

Linux servery > Apache httpd, Tomcat, Nginx

l4_01     l4_03     l4_05     l4_07

VMWare ESX, Vcenter, FlowMon

l5_02       l5_04

WiFi > FortiNet, Aruba, HP, Cisco, H3C, Trapeze/Juniper, UBNT, Dell, Ruckus

l6_01    l6_03        l6_07      l6_11    l6_13

Antiviry > Avast, AVG, ESET, Kaspersky, Microsoft Defender

l7_02     l7_04

Adresárové služby > MS ActiveDirectory, Novell eDirectory

l8_01      l8_03

Databáze > Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, SAP

l10_01       l10_03       l10_05       l10_07

Systémy pre riadenie 802.1x > Addnet, GAMA

l9_01

Užívateľsky definované zdroje

Plná podpora JavaScript Object Notation (JSON), Common Event Formátu (CEF), Log Event Extended Formátu (LEEF), WebTrends Enhanced Log Formátu (WELF) a strukturovaného Syslog Formátu (RFC5424) pre stovky ďalších, vyššie nemenovaných zdrojov

oddel

Dokumenty k stiahnutiu

Autorizovaní partneri SK

LOGmanager Partner

> NTT Slovakia

> Toonet

Kontakt

Distribúcia:
Exclusive Networks Slovakia s.r.o.

Sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
E-mail: info@exclusive-networks.sk
Web: www.exclusive-networks.sk
Tel.: +421 903 807 007

Presale podpora:

Zdeněk Tlustý
Mob: +420 724 647 765
E-mail: zdenek.tlusty@exclusive-networks.sk

Vývoj:
Sirwisa a.s.

Sídlo a fakturácia:
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Pre návštevy a doručovacia adresa:
Štefánikova 43a, 150 00 Praha 5

IČ: 0466 7115
DIČ: CZ 0466 7115
E-mail: obchodnici@logmanager.cz
Web: www.logmanager.cz
Tel.: +420 257 211 849

oddel

Sirwisa

Spoločnosť Sirwisa a.s. je českou softvérovou spoločnosťou zameriavajúca sa na vývoj softvérových bezpečnostných riešení.

Kariéra

Nebaví Ťa to vo veľkej korporácii?
Príď vyvíjať k nám!
Klídek a pohoda …

E-mail: obchodnici@logmanager.cz

This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from
http://www.maxmind.com.

logo
© 2022 Sirwisa a. s. Všechna práva vyhrazena.